Svalövs kommun

Coronaviruset

WHO (World Health Organization) klassar utbrottet av coronaviruset (2019-nCoV) som ett internationellt hot mot människors hälsa, vilket kräver samordnade åtgärder. Anledningen till denna uppgradering är bland annat att regelverk kan aktiveras.

Skriv alternativtext här...

Coronaviruset är en så kallad droppsmitta, vilket innebär att det sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar.

Senaste information gör gällande att det finns cirka 100 konstaterade fall utanför Kina, varav 12 fall är identifierade i Europa. Smittskydd Skåne bedömer att det är en låg spridningsrisk i Sverige, men att enstaka fall kan uppstå.

Allmänheten uppmanas följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att vända sig till 1177 med frågor om viruset. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ytterligare information publiceras efter helgen, bland annat avseende kommunens pandemiberedskap.

Publicerad: 2020-01-31

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun