Svalövs kommun

Ekonomi, statistik & ekonomiska rapporter

I kommunens budgetdokument finns bland annat beskrivet styrmodell, strategiska inriktningar och prioriteringar för kommunens verksamheter.

Svalövs kommun ska:

  • Vara en attraktiv boende-, besöks- och företagarkommun.
  • Tillgodose medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter.
  • Trygga medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande.
  • Öka det mellankommunala samarbetet.
  • Vårda de kommunala anläggningstillgångarna så att kapitalförstöring undviks.
  • Ha en befolkningstillväxt som minst ska följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten.

Beställ


Önskar du få budget eller årsredovisning skickad till dig - fyll i formuläret nedan.
Jag vill beställa: * (obligatorisk)Publicerad: 2019-08-05

Sidansvarig: Jan Tingecz

Kommunfakta 2018

Ladda ner kommunfakta 2018.

Bokslut 2018

Årsredovisning

Ladda ner kommunens årsredovisning 2017.

Årsredovisning 2018PDF (pdf, 6.1 MB)

Strategisk budget

Ekonomiska rapporter

Uppföljning

Delårsbokslut

Relaterade länkar
Kontakt

T.f. ekonomichef

Jan Tingecz
0418-47 50 70
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun