Svalövs kommun

Information om coronavirus Covid-19

Illustration coronaviruset samt händer som tvättas noga.

Svalövs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset, covid-19, och följer Folkhälsomyndighetens och Region Skånes rekommendationer.

Vi arbetar efter samma prioritering som samhället i övrigt. Det vill säga minska smittspridningen samt skydda de äldre och mest utsatta i samhället.

Minska risken för spridning

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de har symptom på luftvägsinfektion, det vill säga snuva, hosta, halsont, feber med mera.

Kontakta 1177 om du känner dig mycket sjuk
Om man har sjukdomssymtom med hosta, andningssvårigheter samt feber och har vistats i ett riskområde eller har varit i närheten av någon med covid 19-smitta ska man stanna hemma och ringa telefonnummer 1177.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Jag mår bra men har frågor om Covid-19, ring 113 13
Om du mår bra men har du frågor om coronaviruset, covid-19, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som där lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Basala hygienrutiner
Som förebyggande åtgärd mot smittospridning kan följande basala hygienrutiner tillämpas:

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symptom på Covid-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Undvik att röra ansiktet.
 • Använd handsprit.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Nyheter från kommunen Covid-19

Här samlar vi kommunens nyheter som relaterar till coronaviruset Covid-19

 • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Totalt besöksförbud på kommunens boenden


  För att värna om hälsan om våra boenden så vill uppmärksamma alla att det råder totalt besöksförbud på äldreboenden, LSS-boenden och inom socialpsykia...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Svalövs kommun arbetar för att stötta det lokala näringslivet


  Just nu påverkar coronaviruset Covid-19 näringslivet påtagligt och ett flertal branscher går nu igenom ett stålbad. I denna svåra situation vill Svalö...

  Läs mer • Bild på olika livsmedel.

  Nya rutiner vid bufféservering i kommunens skolor med anledning av coronasmittan


  Svalövs kommun fortsätter med bufféservering i skolor och förskolor, dock med skärpta rutiner enligt Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets direk...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Frånvaroanmälda elever på Linåkerskolan erbjuds distansundervisning


  Med anledning av pågående smittspridning av coronaviruset Covid-19 så har den senaste tiden många elever varit frånvarande från skolan. Trots detta så...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Utbildningsverksamheten följer händelseutvecklingen och arbetar proaktivt


  Bildningsnämnden och utbildningssektorn följer utvecklingen noga och försöker hela tiden arbeta proaktivt genom att tolka de signaler som de får så at...

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Information till Svalövs kommuns företagare med anledning av coronaviruset/covid-19


  Näringslivsenheten i Svalövs kommun arbetar vidare med full kraft för att stötta vårt näringsliv och våra företagare på bästa möjliga sätt i den svåra...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Förskolor och skolor hålls fortsatt igång i Svalövs kommun


  Regeringen har av riksdagen givits möjlighet att stänga förskolor och skolor men i nuläget betonar regeringen att detta i nuläget inte är aktuellt. Ut...

  Läs mer • Skriv alternativtext här...

  Utökat telefonstöd till anhöriga


  Coronaviruset har förändrat mycket i vår vardag och det påverkar oss alla. Du som anhörig ställs inför nya frågor och situationer. Med anledning av de...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Utbildningsektorn förbereder sig på nya direktiv från regeringen


  Onsdagen den 18 mars gav riksdagen mandat åt regeringen att stänga förskolor och grundskolor från och med måndagen 23 mars. Det är ännu oklart om rege...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

  Besöksförbud på kommunens boenden!


  På våra äldreboenden, LLS-boenden och inom socialpsykiatrin har det införts besöksförbud. Här vistas personer som är känsliga för infektioner.

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Det florerar rykte om coronavirus på Familjecentralen Guldkornet


  Det florerar rykte om förekomst av Cornaviruset, Covid-19, på familjecentralen Guldkornet. Detta kan kommunen med bestämdhet dementera.

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Kommunens skolor håller fortsatt öppet


  Utbildningssektorn har tidigare informerat om att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är ett förhållningssätt som vi står fast vid. ...

  Läs mer • Svalövs kommuns grafiska element Boet.

  Undervisning på distans för elever som går på kommunens gymnasieutbildningar


  Bildningsnämnden i Svalövs kommun väljer att tillfälligt låta elever på Svalöfs gymnasium och de kommunala vuxenutbildningarna studera hemifrån. Beslu...

  Läs merPublicerad: 2020-03-24

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun