Svalövs kommun

Industrimark


Industrimark och lokaler

Svalövs kommun har industrimark inom några orter i kommunen. Det finns också många privata fastighetsägare som kan erbjuda mark på attraktiva platser i kommunen.

Markpriset är förmånligt jämfört med många andra kommuner. För Billeberga företagspark är priset 132 kr/kvm. För övrig industrimark är priset 70 kr/kvm. Priserna gäller år 2016 och indexregleras årligen.

Billeberga företagspark är det industriområdet där kommunen har mest mark till försäljning. Industriområdet har synligt läge från väg 17 och passar företag med höga krav på tillgänglighet för kunder och anställda.

På länken till höger presenteras säljbar mark inom kommunen, både kommunal och från privata fastighetsägare.

Vill du istället hyra lokal till din verksamhet är du välkommen att kontakta oss:

Joakim Nilsson, näringslivsansvarig
0418-47 51 89
E-post

Gisela Christensson, näringslivsassistent
0418-47 53 06 (08.00-12.00)
E-post


Publicerad: 2020-09-03

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterade länkar

Här kan du söka ledig industrimark samt annonsera lokaler till uthyrning utan kostnad:

Objektvision - ledig industrimark inom kommunenlänk till annan webbplats

Kontakt

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
e-post

Mark- och exploateringsingenjör
Mathias Kopka
0418-475392
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun