Svalövs kommun

Gåvokort 2020

Illustration på Gåvokortet 2020.

Gåvokort till kommunanställda för att stötta det lokala näringslivet

Som ett led i att stötta det lokala näringslivet och samtidigt premiera de goda insatser som våra medarbetare utför i rådande coronapandemi har kommunstyrelsen beslutat att dela ut ett gåvokort om 350 kronor till anställda i Svalövs kommun.

Gåvokortet ska användas för köp av varor och tjänster i det lokala näringslivet i Svalövs kommun och gäller till och med den 31 december 2020. Kommunens förhoppning är att detta skickar positiva och uppmuntrande signaler till företagarna i kommunen.

Gåvokortet kan inte användas för inköp av alkohol, spel eller tobak. Kortet är personligt och gäller vid ett köptillfälle. Innehavaren ska uppvisa legitimation vid köptillfället.
Det är upp till varje näringsidkare att bestämma om man vill lösa in gåvokortet.

Gåvokortet börjar delas ut till anställda under vecka 25 och det är den anställdes närmsta chef som delar ut kortet. Det blir ingen fömånsbeskattning av gåvokortet för den enskilde medarbetaren.

Information till företagare

Det är upp till dig som företagare om du vill lösa in gåvokortet mot en vara eller tjänst.

Så här gör du vid fakturering:
Det inlösta gåvokortet bifogas med fakturan. Då presentkortet är att betrakta som betalmedel ska det inte vara någon moms på fakturan. Du fakturerar enbart det totala värdet på presentkortet som löses in.

På fakturan ska följande anges:

  • Fakturadatum
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Plus- eller bankgiro
  • Företagets momsregisternummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter

Fakturan skickas till följande adress:
Svalövs kommun
Ekonomienheten/Gåvokort
268 80 Svalöv

Vid frågor, vänligen kontakta:
Svalövs kommuns växel på telefon: 0418-47 50 00

Publicerad: 2020-06-22

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Svalövs kommuns växel:
0418-47 50 00

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun