Svalövs kommun

Informationsträff om upprättande av årsräkning

Överförmyndaren bjuder in ställföreträdare till en informationsträff om hur man upprättar en årsräkning.

När: onsdag 19 februari kl 18.00
Var: kommunhuset, Svalöv

Överförmyndaren bjuder in ställföreträdare till en informationsträff där handläggarna kommer att informera kring hur man upprättar en årsräkning. Det finns även möjlighet att ställa frågor kring det pågående arbetet med årsräkningarna.

Ingen föranmälan behövs. Välkomna!

Publicerad: 2020-01-21

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun